Aangifte sportongeval

Volg onderstaande stappen.  Heb je dan nog vragen of zijn er onduidelijkheden, contacteer dan tijdig het medisch secretariaat om je te ondersteunen.

 1. Download "aangifteformulier"

 2. Laat het formulier invullen door de behandelende geneesheer en vul de keerzijde zelf in.

 3. Bezorg het ingevuld formulier, inclusief kleven van je mutualiteit, zo snel mogelijk aan het medisch secretariaat ( of aan je ploegbegeleider ).

 4. Het formulier dient uiterlijk 1 week  na het ongeval bij ons binnengebracht worden (termijn voor KBVB = 21 kalenderdagen)

 5. Indien kinesitherapiebehandelingen nodig zijn, dient dit vermeld te worden op het aangifteformulier.  Indie er meer behandelingen nodig zijn dan vermeld op dit formulier dient voor aanvang van de behandelingen een kopie van het doktersvoorschrift aan de secretaris bezorgd te worden.  De bond betaald deze kosten enkel terug na een voetbalincident van 15 dagen.

 6. Onze clubkinesist is aanwezig op Lommel SK op maandag, dinsdag, donderdag en zaterdag.

 7. De Revalidatietrainingen zullen doorgaan op maandag, dinsdag, woensdag en donderdag.

 8. Het F.S.F. betaald geen kine-kosten meer terug na datum van herbeginnen van de sportactiviteit.

 9. Om de secretaris toe te laten de aangifte zo goed mogelijk in te vullen, gelieve de gegevens zoals hieronder gevraagd worden samen met deze aangifte door te geven.​

 10. Bewaar alle bewijsstukken van kosten die door u betaald zijn.  Dit houdt in : afrekeningsborderellen van het ziekenfonds, facturen van het ziekenhuis, apothekerskosten, andere medische kosten.

 11. Laat wanneer genezing bekomen is het attest van genezing, dat u inmiddels door de secretaris overhandigd is, door de geneesheer invullen en bezorg dit met alle kosten aan de secretaris.

 12. Zijn er vragen bel dan het secretariaat of één van onderstaande nummers :

  • Bondsnummer Lommel SK(= stamnummer ) : 2554​

  • Tel. Lommel SK: 0032 11 816 460 (stadion) of 0032 11 816 466 (jeugdkantine)

  • Tel. Albert Bergmans (verantwoordelijke medische administratie) : 0032 11 543 527 of 0032 476 416 075