Gebruik kunstgrasveld


Aangaande de problematiek rondom de kunstgrasvelden willen we graag het schrijven van de Stad Lommel en Sport Vlaanderen ivm ons kunstgrasveld openbaar maken zodat de bezorgdheid even kan gaan liggen.

Europese berichtgeving: http://www.isbvzw.be/press/4824

Stad Lommel

Geacht bestuur,

Wij verwijzen naar bijgevoegd schrijven van Sport Vlaanderen, waarin wordt meegedeeld dat het onderzoek naar de gezondheidseffecten van gerecycleerd rubber op kunstgrasvelden intussen heeft uitgewezen dat het risico voor sporters, inclusief kinderen en mensen die de velden aanleggen, heel laag is.

Daarnaast herhaalt men dat de 63 velden die met steun van Vlaanderen zijn aangelegd (waaronder ook ons kunstgrasveld) allemaal voldoen aan de huidige REACH-regelgeving en conform zijn met de DIN-18035-7-normering (de op heden meest gebruikte normering in Europa inzake het gebruik van rubberkorrels).

Wat ons kunstgrasveld betreft zijn wij dan ook van oordeel dat momenteel geen verdere maatregelen dienen genomen te worden.

NAMENS HET AGB SPORT & RECREATIE LOMMEL

Sport Vlaanderen

Beste,

In oktober 2016 zond het Nederlandse televisieprogramma ZEMBLA de reportage “Gevaarlijk spel” uit over de mogelijke gezondheidsrisico's van sporten en kunstgrasvelden. Deze uitzending deed heel wat stof opwaaien, zelfs tot over de grenzen. In een tweede uitzending van ZEMBLA in februari 2017 (“Gevaarlijk spel, het vervolg”) onderzocht een team van de Vrije Universiteit van Amsterdam de effecten van stoffen die uitlogen uit rubbergranulaat. Een evaluatie van het Europese agentschap ECHA van de beschikbare onderzoeken naar de gezondheidseffecten van gerecycleerd rubber op kunstgrasvelden wijst intussen uit dat het risico voor sporters, inclusief kinderen en mensen die de velden aanleggen, heel laag is. ECHA voerde het onderzoek uit in opdracht van de Europese Commissie en leverde einde februari 2017 het rapport op.

We herhalen wat in onze vorige berichtgeving stond dat de 63 velden die met steun van Vlaanderen (via het Vlaams Sportinfrastructuurplan) zijn aangelegd, allemaal voldoen aan de huidige REACH-regelgeving en conform zijn met de DIN-18035-7-normering (de op heden meest gebruikte normering in Europa inzake het gebruik van rubberkorrels). Voor meer details hierrond verwijzen wij graag naar onderstaande link.

De eigenaars/exploitanten van velden die niet via het Vlaams Sportinfrastructuurplan zijn aangelegd, krijgen nogmaals het advies contact op te nemen met hun leveranciers om na te gaan of het gebruikte rubber voldoet aan de Europese REACH-verordering en de DIN-normering. Om een goed beeld te hebben van de situatie in Vlaanderen verzoeken wij uitdrukkelijk om ons snel deze informatie te bezorgen.

Recytyre, het beheersorganisme voor afvalbanden in België, biedt aan alle eigenaars of exploitanten van kunstgrasvelden aan om stalen van rubberkorrels op kunstgrasvelden te onderzoeken. De testmethodiek werd voorgelegd aan een onafhankelijk toxicoloog. Recytyre, die de kosten voor de onderzoeken op zich zal nemen, heeft hiervoor een website aangemaakt waar u zich kan registeren en aanmelden voor monstername en onderzoek van rubbergranulaat: https://sbrcheck.recybem.nl/Onderzoek/Gegevens.aspx .

Op onze website vind je de belangrijkste informatie terug: https://www.sport.vlaanderen/lokale-besturen/thema-s/gezondheidseffecten-kunstgrasvelden/

Link naar persbericht minister Muyters: http://www.philippemuyters.be/nieuws/minister-muyters-verwacht-duidelijkheid-over-europese-normering-voor-kunstgrasvelden

Sportieve groeten,

Stijn Boons Beleidsmedewerker

SPORT VLAANDEREN Afdeling Infrastructuur en Logistiek


Copyright © 2016 Lommel SK Jeugd

Jeugdopleiding Lommel SK |  Speelpleinstraat 24  |  3920 Lommel

Tel. (secretariaat ) : +32 / 11 - 816.466  |  ma-vrij : 18h - 21h

gcjeugdzaken@lommelsk.be