​Waarde aan studie

De Lommel SK Jeugdopleiding hecht veel waarde aan een goede studie.  Op deze wijze kan een speler zich ook op andere gebieden dan voetbal ontwikkelen en manifesteren.  De Jeugdopleiding stimuleert de spelers hun mogelijkheden te benutten en schept mogelijkheden om voetbal en studie op het hoogst mogelijke niveau dat past bij de spelers succesvol te combineren. Hierbij wordt rekening gehouden met leerplannen en gegeven vrijstellingen.  De leerlingen moeten optimale mogelijkheden geboden worden om na schooltijden te kunnen studeren en aansluitend te trainen om 's avonds op een redelijke tijd thuis te zijn met zo weinig mogelijk huiswerk in de boekentas! Op woensdagnamiddag voorzien wij studiemogelijkheden voor de spelers die dit wensen.

Opleiden is ook begeleiden

  • Iedere speler binnen Lommel SK hoopt ooit een profvoetballer te worden, maar dit is slechts enkele gegeven.  De weg naar de top is lang en onderweg kan er veel gebeuren.  Daarom moet er gezorgd worden voor genoeg toekomstperspectieven, ook buiten het voetbal. Studiebegeleiding moet zorgen voor verbeterde slaagkansen en doorgroeimogelijkheden van de spelers op school om zo voldoende mogelijkheden op te houden.

  • Bij de studiebegeleiding ligt de nadruk op het begeleiden van jeugdspelers (vanaf U13 tot Beloften spelers).  Maar ook voor spelers die de middelbare school met succes hebben beëindigd, geldt dat ze moeten werken aan een carrière na de voetballoopbaan.  Ook voor hen moet de begeleiding gericht zijn op een loopbaan na het voetballen.

LCS-Provil

  • Lommel SKheeft een samenwerking met LCS-Provil.  Om de gestelde doelen te kunnen bereiken is samenwerking tussen onze club en onderwijsinstellingen in de regio noodzakelijk.  Voor de begeleiding van jeugdspelers in het middelbare onderwijs is de Jeugdopleiding een samenwerkingsverband aangegaan met LCS-Provil Lommel, sportschool Noord-Limburg.

  • Ook met andere scholen uit de regio zijn er mogelijkheden maar tot op heden onbestaand.

  • Voor de begeleiding van spelers op alle niveaus zijn contactpersonen binnen de instelling aanwezig.  De studiecoördinator is verantwoordelijk voor de studiebegeleiding in al haar facetten.  Hij/zij geeft leiding aan het project studiebegeleiding in samenwerking met de jeugdcoördinator.  Zij onderhouden nauwe contacten met de personen op de verschillende onderwijsinstellingen en legt eveneens contacten met de scholen uit de regio indien nodig.

Heeft u vragen over sport en school, neem dan contact via studiebegeleiding@lommelsk.be