Inleiding

De Lommel SK Jeugdopleiding is een belangrijk onderdeel van de werking van 1ste klasse (B) club Lommel SK, op zowel sportief als sociaal-pedagogisch vlak.

De opleiding bestaat uit een 43-tal teams die deelnemen op Elite, provinciaal, gewestelijk en G-voetbal niveau.  

Thuiswedstrijden worden doorgaans op zaterdag en zondag op 't Gestelbos gespeeld.

Doelstellingen

 • Een sociale rol vertolken door kinderen de kans te geven zich te ontwikkelen als voetballer en als mens binnen Lommel SK

 • Talentvolle spelers, voornamelijk uit de regio Noord Limburg, aantrekken en in de Jeugdopleiding doorontwikkelen naar hun individuele top door middel van een begeleiding, die gericht is op de individuele ontwikkeling van de speler (van startopleiding tot eindopleiding ).

 • Eigen spelers doorontwikkelen naar een A - kernstatuut en op termijn basisplaats in het eerste elftal (Jong Lommel SK en het structureel opnemen van eigen talent in de A - kern).

 • Door middel van een duidelijk omschreven missie en visie continuïteit garanderen en naambekendheid behouden binnen het nationale jeugdvoetbal

 • Door middel van een structurele samenwerking met clubs uit de regio Noord Limburg een voorbeeldfunctie opnemen in de provincie

Sportieve visie

 • Een eigentijdse begeleidingsvisie - en methodiek (opleidingsplan jeugdvoetballers) ontwikkelen, die gericht is op de totale ontwikkeling van de speler door middel van de vorming van jeugdopleiders, individuele opleiders en teambegeleiders.

 • De totale ontwikkeling van onze jeugdspelers vanuit het individu benaderen door voor elke voetballer een individueel ontwikkelingsplan en actieplan op te stellen met het accent op het ontwikkelen van fysieke, mentale, technische en inzichtelijke voetbalvaardigheden en basiswaarden - en normen zoals respect en fairplay . Lommel SK wil jongeren helpen slagen in een complexe, veeleisende samenleving, als voetballer en als mens.

 • Spelers maximale doorgroeikansen bieden door - rekening houdend met leeftijd - en ontwikkelingskenmerken - geïndividualiseerde training aan te bieden en hen ook op studie en socio - emotioneel vlak gedifferentieerd en individueel te begeleiden.

 • Eigen spelers door ontwikkelen naar een A - kernstatuut en op termijn basisplaats in het eerste elftal (Jong Lommel SK en het structureel opnemen van eigen talent in de A - kern).

 • De sportieve commissie, waarin (Assistent -) trainer eerste elftal, Sportief verantwoordelijke, Coach Beloften, Coach U19 en Hoofd Opleidingen zetelen ,zal om de ontwikkeling en integratie van zelf opgeleide jeugdvoetballers in de A - kern mogelijk te maken en op te volgen op regelmatige basis overleggen.

Extra-sportieve visie

 • Een steunende rol spelen tijdens de schoolopleiding van de spelers door: waar mogelijk het sluiten van samenwerkingsakkoorden met scholen (informatie - uitwisseling), het structureel opvolgen van studieresultaten en attitudes (rapporten), het aanwerven van studiebegeleiders en het koppelen van gedrag op school aan selectie wedstrijden Lommel SK.

 • Opvoedende en ethische waarden bijbrengen door: een intern reglement dat ondertekend wordt door speler en ouders, een anti - racisme - charter en anti - doping - charter, een pedagogisch verantwoorde begeleiding door opleiders, begeleiders en verantwoordelijken, het vormen van begeleiders en ouders door ‘training’ - momenten.

Opleiding​

Om spelers toe te laten zich helemaal te ontplooien, moeten zij beschikken over een groot basiszelfvertrouwen. Wij willen spelers vormen, die zich onderscheiden door het lef waarmee zij zich manifesteren op en naast het veld en de durf, die zij in hun acties aan de dag leggen. Wij geloven, dat spelers, die bevrijd voetballen ook echt vanuit hun specifieke kwaliteiten en eigenheid beslissend kunnen zijn.

Wij willen daarom :

 • dat de individuele ontwikkeling altijd primeert op die van het team

 • de prestatiedruk verminderen door weinig belang te hechten aan wedstrijdresultaten

 • spelers aanmoedigen om initiatiefrijk en ondernemend te voetballen

 • tijdens trainingen en wedstrijden onze stijl van het huis trouw blijven (Combinatievoetbal-Balbezit)

 • opleiders, begeleiders en ouders stimuleren om zich positief op te stellen aan de zijlijn